Triggerpoint therapie


Van Klacht naar Kracht!


Logo TriggerPointCoach
Vooronderzoek + eerste behandeling: 60-90 min.
Vervolgduur: afhankelijk van het vooronderzoek blokken van 30-60min.

Vooronderzoek:
Er vindt een uitgebreide anamnese plaats om samen met u de toedracht of aanleiding van uw pijnklacht te onderzoeken en te achterhalen. Hierbij wordt gekeken naar u als persoon in het heden en verleden. Vaak kan een oorzaak van uw onbehagen in een ver verleden blijken te liggen en in het heden een belangrijke rol spelen bij uw klacht. U kunt hierbij denken aan een vervelende val, een aanrijding(whiplash etc.) en dergelijke gebeurtenissen. Meer recent kunnen stress of overbelasting ook in belangrijke mate bijdragen aan onbehagen, wat tot uitdrukking kan komen in de vorm van lichamelijke pijnen. De anamnese heeft als doel een beeld te geven van u als persoon, uw bezigheden, uw sociale status, uw klachtenbeeld, uw (on)mogelijkheden en mogelijke oorzaken.

Na de anamnese worden de mogelijk betrokken spieren in kaart gebracht en onderzocht op Triggerpoints. Het mag voor u misschien een verrassing zijn dat de oorzaak van een pijnlijke plek wellicht een geheel andere locatie als de pijnplek, als oorsprong heeft. Zo kan een pijnlijke onderrug of kuit misschien zijn oorzaak vinden in de bilspieren.

De Triggerpoint therapie is erop gericht om samen met u onderzoek te verrichten naar uw klacht. Deze klacht door middel van onderzoek en gerichte, triggerpoint specifieke, massage te verminderen of weg te nemen.

Triggerpoint therapie: van klacht naar KRACHT !

Naar boven