Waarom massage?

Mechanisch - Chemisch/Biologisch - Reflectoir - Psychologisch
Triggerpoint Therapie

Wat is (sport)massage?

Definitie:
(sport)Massage is het toepassen van een complex van handgrepen, toegepast met de blote hand op de onbedekte huid van de ontspannen en gezonde sportbeoefenaar, met het doel diens lichamelijke conditie te bestendigen, te verbeteren en/of de eventuele nadelige gevolgen van de sport/activiteit weg te nemen of deze zo min mogelijk te doen voelen.
Kortweg: Voorbereiden, voorkomen, herstellen en ontspannen.

De benaming Ďsportmassageí zou de indruk kunnen wekken, dat enkel sportmensen of -beoefenaars gemasseerd mogen worden. Deze veronderstelling is echter onjuist. Iedereen kan in aanmerking komen voor een massage(conditioneel/ontspanning/sport). De bezitter van het diploma (sport)massage mag en kan daarom iedereen masseren, mits de cliŽnt gezond is.

De sportmasseur wordt dikwijls beschouwd als een vertrouwenspersoon. Men komt niet alleen met lichamelijke klachten, maar juist vaak ook 'eenvoudig' ter ontspanning of om heerlijk zijn of haar hart te luchten tijdens een welverdiende massage.

Regelmatige massage heeft een (conditioneel)opbouwend karakter, waardoor spieren beter en gemakkelijker kunnen ontspannen, algehele lichamelijke stress vermindert en blokkades kunnen worden opgeheven.

De werking van massage
Een goed uitgevoerde massage heeft een mechanische, een chemisch/biologische, een reflectoire en niet te vergeten en vaak onderschat, een psychologische werking. Hieronder vindt u een toelichting van de zojuist genoemde werkingsvormen.
 
Mechanische werking:
De toegepaste handgrepen veroorzaken een voortstuwing/pompwerking op de cappilairen (haarvaatjes), venen(adertjes) en lymfevaatjes, zodat vocht en/of afvalstoffen versneld worden afgevoerd uit het onderhuidse weefsel en nieuwe voedingsstoffen worden aangevoerd (stofwisselingsverbetering).
Een verbetering van de lymfecirculatie zorgt voor een goede eiwit- en vochtbalans. Dit speelt een belangrijke en positieve rol bij bijvoorbeeld ontstekingen.
Er treedt Ďdesquamatieí op(afschilfering van de bovenste laag verhoornde huidcellen), door de wrijving over de huid. Daarnaast treedt door wrijving over de huid een behaaglijke wrijvingswarmte op. De warmte die vrijkomt en ervaren wordt ontstaat echter ook door een grotere doorbloeding van de huid(activeren van histamine).
Door de mechanische werking van wrijving worden de mestcellen geactiveerd. Er treedt vermeerdering op en er wordt naast histamine bijvoorbeeld hyaluronzuur geproduceerd. Deze stof speelt ook een belangrijke rol bij ontstekingsprocessen.
Door het toepassen van fricties op pezen, spieren en spierscheden kunnen myogelosen (ophopingen van melkzuur in de spieren) worden weggemasseerd. Dit geeft naast een verbeterde doorbloeding een direct mechanisch effect.
Naast de bovengenoemde effecten kunnen verschillende handgrepen zorg dragen voor een verbeterde mobiliteit van de huid en onderhuid. De hierbij gebruikte grepen zijn o.a. huidplukken, huidrekken en huidrollen.

De mechanische werking en invloed is te allen tijde gekoppeld aan de hieronder genoemde chemisch/biologische, de reflectoire en de psychologische werking.

Naar boven
 
Chemisch/biologische werking:
Door massage worden allerlei stoffen in de huid en onderliggende weefsels losgemaakt. Deze stoffen zorgen o.a. voor het verkrijgen van een grotere hyperaemie(doorbloeding) in de huid en de onderliggende lagen, waardoor een betere weefseldoorstroming ontstaat. Dit wordt veroorzaakt door activatie van de mestcellen in de huid die o.a. histamine vrijlaten. Histamine zorgt voor een grotere diameter van de bloedvaten en een grotere doorlaatbaarheid van die bloedvaten voor bloedplasma. Andere weefsel prikkelstoffen die een rol spelen zijn acetylcholine(pijnbeïnvloeding) en noradrenaline(neurotransmitter).
Als wrijvingen veelvuldig, gevarieerd, kort en krachtig worden uitgevoerd dan treed algehele activatie op door stimulatie van de zenuwen.
Zenuwuiteinden kunnen reflectoir de inwendige organen beÔnvloeden (de prikkels worden doorgegeven en met een reactie weer teruggestuurd).

Als wrijvingen rustig en langdurig herhaald worden, dan treedt een verminderde prikkelbaarheid van de betreffende zenuwen op(gewenning en vrijkomen van o.a. acetylcholine). Dit heeft een prettige ontspanning als gevolg.

Naar boven
 
Reflectoire werking:
Massageprikkels geven reacties via het zenuwstelsel. De prikkels worden via receptoren in de huid waargenomen en via de (afferente)zenuwbanen naar het centrale zenuwstelsel geleid. Reacties vanuit het centrale zenuwstelsel worden weer via (efferente)zenuwbanen teruggevoerd naar de verschillende delen van het lichaam. Dit kunnen zowel huidweefsel of spierweefsel, alsook orgaanweefsels dieper in het lichaam zijn.

Ontspanning, vaatreacties en pijnbeÔnvloeding zijn o.a. processen van reflectoire reacties.

Naar boven
 
Psychologische werking:
Aanraking is in onze westerse samenleving iets wat helaas vaak naar de achtergrond verdrongen wordt. We leven een geregeld leven met allerlei aspecten van 'normen en waarden' waarbij het gewone simpele en eenvoudige 'gevoel' maar al te gauw terzijde wordt geschoven. Dat 'gewone gevoel' speelt echter een zeer belangrijke en vaak onderschatte rol in ons dagelijks leven.
De psychologische werking van een massage is voor iedere persoon anders en daarom niet eenvoudig te verklaren. Zeker speelt de vertrouwensband tussen de goed opgeleide en professionele masseur en de cliŽnt een belangrijke rol. Het alleen toepassen van de handgrepen is niet voldoende. De masseur moet zich inleven in de gevoelswereld van de cliŽnt, begaan zijn met de cliŽnt en inspelen op de reacties die hij bemerkt tijdens de massage en deze zonodig aanpassen.
De omgeving, het tijdstip, en allerlei andere bijkomende zaken spelen een belangrijke rol. Alle zintuigen en censoren staan open en leveren 'input' voor de psychische beleving van de cliŽnt. Vooral 'ontspanning' is daarin het toverwoord.
Het totaal van verbetering van de doorbloeding en de opgewekte wrijvingswarmte geven o.a. een ontspannen gevoel. Daarnaast kan 'aanraking' en 'prikkeling' van de gevoelszenuwen een ontspannen gevoel geven. Denkt u hierbij maar eens aan het prettige gevoel als iemand door uw haren strijkt. Onze huid is een orgaan met een enorm oppervlak waarin vele zenuwen zijn opgenomen. Prikkeling van deze zenuwen en de sensatie van het 'gevoel' zijn vaak al redenen om in een ontspannen toestand te geraken.

Het gewaar worden van uw gevoel, het ervaren ervan en het ondergaan, stelt uw gedachtenwereld even in staat om te ontspannen en de dagelijkse beslommeringen los te laten. Uw gedachten voor even vrij te maken van de dagelijkse drukte. Geestelijke ontspanning overspoelt u...

Als u 'slecht in uw vel zit' dan zijn de dagen vaak een opgave om door te komen. Het kost u veel extra energie. Zit u 'lekker in uw vel', dan lijkt alles kinderspel en komt u de dagen eenvoudig door met plezier en een glimlach rond uw mond.

Naar boven

 
Triggerpoint Therapie:
Van klacht naar KRACHT !


Logo TriggerPointCoach

Spier of gewrichtspijn? Zeurende pijn in hoofd, armen, benen, nek of schouders? Onverklaarbare pijn? Ischias of piriformis syndroom? Carpale tunnelsyndroom? Wordt je gewone doen en laten beperkt?

Voordat je in je lichaam laat snijden zou gericht onderzoek naar triggerpoints bovenaan je lijstje moeten staan. Of beter gezegd: bovenaan het lijstje van de huisarts.

Wordt uw klacht als 'verbeelding' afgedaan, of als 'onbehandelbaar' gecategoriseert? U heeft te horen gekregen dat u er maar mee moet leren leven? Of veel medicijnen moet slikken?

In de opsomming van hun bijwerkingen noemen zeer veel geneesmiddelen o.a. spier- en gewrichtspijn. Pijnmedicatie, het 'paracetamolletje' of 'aspirientje', neemt de pijn in veel gevallen weliswaar kortstondig weg, maar de oorzaak kan onverminderd blijven voortbestaan. Met andere woorden: 'Dweilen met de kraan open.'

Bij Triggerpoint Therapie wordt, samen met u, getracht om de oorzaak op te sporen en deze vervolgens te behandelen. 'We draaien de kraan dus samen dicht'.

Het masseren van een triggerpoint met een diepe kneding/strijking resulteert in een heel effectief wegmelken van bloed en lymfevocht. Hierbij stroomt vers bloed naar binnen met verse voedingsstoffen en zuurstof. Doordat de strakgespannen spiervezels(sarcomeren) een wurgende greep houden op de aanvoerende haarvaten, moet het triggerpoint deze belangrijke stoffen, die nodig zijn voor een normale werking, ontberen. Het gevolg: allerlei pijnklachten. Ten tweede zorgen de diepe knedingen/strijkingen voor een 'microstrekking' van het triggerpoint. De spiervezels binnen het triggerpoint kunnen hun normale rek weer terugkrijgen.
Bij een gewone strekking van de gehele spier, kunnen de al strakke spiervezels in het verlengde van het triggerpoint, gemakkelijk overbelast raken en het triggerpoint nog meer irriteren en strakker laten aanspannen. Tenzij voorzichtig en met mate uitgevoerd, kan dan een averechts effect bereikt worden.

Uit onderzoek van de artsen Janet Travell(o.a. lijfarts van het Witte Huis onder Kennedy en Johnssen) en David Simons(onderzoekswetenschapper / ruimtevaartonderzoeker) is vast komen te staan dat triggerpoints vaak de oorzaak zijn van de meest voorkomende pijnklachten.
Daarom: Triggerpoint Therapie: van klacht naar KRACHT !

Naar boven